அரை வெள்ளை காளான்: விளக்கம் மற்றும் புகைப்படம்

வகை: உண்ணக்கூடிய.

கீழே ஒரு அரை-வெள்ளை காளானின் விளக்கம் மற்றும் புகைப்படம் உள்ளது, இதன் மூலம் ஒரு தொடக்க காளான் எடுப்பவர் அதை மற்ற காளான்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

தொப்பி (விட்டம் 5-22 செ.மீ): பொதுவாக சிவப்பு பழுப்பு, மஞ்சள், சாக்லேட் அல்லது வெறுமனே பழுப்பு. இளம் அரை வெள்ளை காளான்களில், இது குவிந்த மற்றும் சற்று வீங்கியிருக்கும், ஆனால் காலப்போக்கில் அது கிட்டத்தட்ட தட்டையானது. தொடுவதற்கு மென்மையானது, ஆனால் மெல்லிய மற்றும் ஆழமற்ற சுருக்கங்கள் இருக்கலாம், ஈரமான வானிலையில் வழுக்கும்.

கால் (உயரம் 4-17 செ.மீ): வெளிர் மஞ்சள், கீழிருந்து மேல் வரை குறுகலாக இருக்கும்.

குழாய் அடுக்கு: மஞ்சள் நிறத்தின் வட்ட துளைகளுடன், பழைய காளான்களில் சிறிது கருமையாகிறது.

கூழ்: மிகவும் அடர்த்தியான, மஞ்சள் நிறம், இது வெட்டப்பட்ட இடத்தில் மற்றும் காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது மாறாது. இது இனிப்பு சுவை, கார்போலிக் அமிலம் போன்ற வாசனை.

இரட்டையர்: வேரூன்றிய பொலட்டஸ் (Boletus radicans), சாப்பிட முடியாத (Boletus calopus) மற்றும் கன்னி (Boletus appendiculatus). வேரூன்றிய பொலட்டஸ் கசப்பான சுவை கொண்டது மற்றும் வெட்டப்பட்ட சதை நீல நிறமாக மாறும், சாப்பிட முடியாதது மிகவும் பிரகாசமான நிற கால்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் பெண்ணின் தொப்பி கருமையாகவும், கால் கீழே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

அரை வெள்ளை காளான் வளரும் போது: ஐரோப்பாவின் சூடான நாடுகளில் ஜூலை தொடக்கத்தில் இருந்து செப்டம்பர் இறுதி வரை.

அரை வெள்ளை காளான் எங்கே கிடைக்கும்: ஊசியிலையுள்ள மற்றும் இலையுதிர் காடுகளின் ஈரமான மண்ணில், குறிப்பாக பைன்கள், பீச் மற்றும் ஓக்ஸ் அருகே.

உண்ணுதல்: ஊறுகாய் மற்றும் உலர்ந்த.

பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்பாடு: பொருந்தாது.

மற்ற பெயர்கள்: அரை வெள்ளை வலிக்கிறது.