காளான் தொப்பி வளையம் மற்றும் அதன் புகைப்படம்

வகை: உண்ணக்கூடிய.

கீழே அதன் இயற்கை சூழலில் வளர்ச்சியின் புகைப்படத்துடன் வளையப்பட்ட தொப்பி காளான் பற்றிய விளக்கம் உள்ளது.

தொப்பி (விட்டம் 4-16 செ.மீ): காவி, வைக்கோல் மற்றும் மஞ்சள்-பழுப்பு நன்றாக சுருக்கங்கள். ஒரு இளம் காளானில், இது ஒரு சிறிய கோழி முட்டையின் வடிவத்தையும் அளவையும் கொண்டுள்ளது, காளான் வளரும்போது நேராகிறது. விளிம்புகள் கீழே மடிக்கப்படுகின்றன.

கால் (உயரம் 4-16 செ.மீ): பொதுவாக மஞ்சள் நிறம், பெரும்பாலும் செதில்கள் மற்றும் செதில்களுடன். வலுவான, பட்டுப் போன்ற, உருளை வடிவத்தில் மிகவும் அடிவாரத்தில் தடித்தல். காளான் வளையம் உள்ளது.

கூழ்: பொதுவாக வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறமானது, வறுக்கக்கூடியது, இனிமையான வாசனையுடன் இருக்கும்.

இரட்டையர்: சில ஈ அகாரிக் (அமானிதா). நச்சு காளான்களின் தட்டுகள் வயதைப் பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் வெண்மையானவை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

அது வளரும் போது: ஜூலை நடுப்பகுதியிலிருந்து செப்டம்பர் பிற்பகுதி வரை, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும், கிரீன்லாந்திலும் கூட, பெரும்பாலும் உக்ரைன், பெலாரஸ் மற்றும் ரஷ்யாவின் ஐரோப்பிய பகுதியில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் இருக்கும்.

வளையப்பட்ட தொப்பியை எங்கே காணலாம்: கலப்பு மற்றும் ஊசியிலையுள்ள ஈரமான காடுகளின் அமில மண்ணில், குறிப்பாக தளிர், பிர்ச் மற்றும் ஓக் அருகே. வளைய தொப்பி காளான் மற்ற காளான்கள் பொதுவாக வளராத பகுதிகளில் காணலாம். உதாரணமாக, புளுபெர்ரி முட்களில் அல்லது வடக்கு அட்சரேகைகளில் குள்ள பிர்ச்களின் கீழ்.

உண்ணுதல்: கிட்டத்தட்ட எந்த வடிவத்திலும். சுவையைப் பொறுத்தவரை, மோதிர தொப்பி சாம்பினான்க்கு கூட தாழ்ந்ததல்ல.

பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்பாடு: பொருந்தாது.

விவோவில் வளையப்பட்ட தொப்பி காளானின் புகைப்படங்கள் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன:

பிற பெயர்கள்: கோழி, வெள்ளை மீன், ரோசைட்டுகள் மந்தமான, துருக்கி.